Dialoog, contextuele hulpverlening.  

Contextuele hulpverlening aan mensen die weer in beweging willen komen zowel fysiek, psychisch als in hun relaties..Contextuele hulpverlening

 

INDIVIDUELE HULPVERLENING

Voor wie?

Voor iedereen die vast loopt of het moeilijk heeft en graag weer vooruit wil. De oorzaken hiervan kunnen erg divers zijn. Vaak ligt de oorzaak in de patronen die we in onze kindertijd, maar ook later in het leven ontwikkeld hebben. Soms helpt het om inzicht te krijgen in het waarom van de klachten, andere mensen zijn meer geholpen met het oefenen van ander gedrag of andere manieren van denken. Samen met u wordt gekeken welke aanpak het beste past.

Contextuele hulpverlening is een hulpverleningsvorm die niet alleen kijkt naar de persoon zelf, maar ook naar de belangrijke mensen in zijn of haar omgeving. Wanneer u bepaalde problemen wil aanpakken of veranderingen wil aanbrengen in uw leven is het belangrijk dat de therapeut ook oog heeft voor wat deze veranderingen kunnen betekenen voor bijvoorbeeld uw partner, uw kinderen of uw collega's. Indien u wil kunnen deze ook betrokken worden bij de gesprekken.

Voor meer informatie over het contextuele gedachtegoed kan u hier terecht.

HULP VOOR PARTNERS

Ook in je relatie kunnen bepaalde vervelende of storende patronen steeds weer de kop opsteken. Maak je steeds weer ruzie over kleine dingen of heb je het idee dat jullie eerder uit elkaar groeien? Dan kan relatietherapie jullie helpen om te kijken wat er aan de hand is en belangrijker nog, wat er aan te doen is. Ik gebruik hierbij niet alleen inzichten vanuit de contextuele therapie, maar ook vanuit de Emotionally Focused Therapy (EFT).

Voor meer informatie over EFT klikt u hier.


HULP AAN GEZINNEN

Gezinnen zijn geen statische systemen en en elk gezin is voortdurend in verandering, in beweging. De kinderen worden geboren, ze groeien op tot peuters en kleuters, gaan naar school, gaan puberen en verlaten het huis. Elke fase en elke overgang naar een nieuwe fase brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Vaak hervindt het gezin hierin zelf een nieuw evenwicht, soms loopt dit wat moeilijker.

Soms komen er grotere gebeurtenissen op je pad zoals echtscheiding, de vorming van een nieuw samengesteld gezin, een overlijden. Deze veranderingen verlopen soms moeizaam.

Elk gezin ontwikkelt zijn eigen patronen om het evenwicht samen te bewaren. In gezinstherapie gaat de therapeut samen met het gezin op zoek naar helpende patronen en naar patronen die misschien veranderd moeten worden. Belangrijk hierbij is de meerzijdig partijdigheid van de therapeut, wat wil zeggen dat zij geen partij kiest of beoordeelt, veroordeelt. De therapeut bewaakt dat ieders stem gehoord kan worden.

Bij voorkeur is het hele gezin bij een sessie aanwezig, echter, dit is niet altijd mogelijk. In overleg met het gezin wordt bekeken met wie de gesprekken plaats vinden.

Afspraken over hoe vaak en wanneer een gezin langskomt, gebeuren in onderling overleg en kunnen evolueren doorheen de therapie.