Dialoog, contextuele hulpverlening.  

Contextuele hulpverlening aan mensen die weer in beweging willen komen zowel fysiek, psychisch als in hun relaties..Mijn naam is Isabelle Mertens. Sinds 2017 ben ik begonnen met een eigen praktijk in Weelde. Daarnaast werk ik samen met Erik Matser, een klinisch neuropsycholoog uit Nederland in zijn Phenix programma.

Ik ben in 1991 afgestudeerd als Klinisch psycholoog aan de KU Leuven. In de jaren daarna heb ik veel werkervaring opgedaan, niet alleen als psycholoog, in verschillende vormen van hulpverlening, zoals leefgroepen, residentiële en ambulante voorzieningen, een manege voor therapeutisch paardrijden,... Later in mijn carrière ben ik me meer gaan toe spitsen op het werken met partners en gezinnen en heb hiertoe ook de vierjarige contextuele therapie opleiding gevolgd bij Leren over Leven. Van 2007 tot 2017 heb ik als psycholoog en systeemtherapeut gewerkt bij een grote GGZ instelling in Veldhoven, Nederland. Hier heb ik met mensen gewerkt die zich aangemeld hadden met een grote verscheidenheid aan vragen, van licht tot ernstig.

In 2007 ben ik bij het paardrijden op mijn hoofd gevallen en heb hieraan een hersenschudding en een whiplash overgehouden. Hierna heb ik hardnekkige klachten ontwikkeld, die weliswaar af en toe opklaarden, maar ook steeds weer terug kwamen. Dit ging van overprikkeling en concentratieproblemen tot steeds wederkerende luchtweginfecties, waardoor ik ook steeds weer uit viel op het werk. Na deelname aan het PHENIX PROGRAMMA zijn mijn klachten voor een groot deel opgeklaard. Hierna ben ik me, naast mijn gewone werk, ook meer gaan richten op het coachen van mensen met gelijkaardige klachten.
 

 


 Privacy: Meer info over mijn Privacy beleid kunt u hier nalezen:   Privacy%20word.pages

Niet tevreden? Dan kan je mij natuurlijk aanspreken. Wil je toch een klacht indienen? Hier vind je alle info:  https://https://nvpa.org/content/een-klacht-indienen-1

Ook ben ik aangesloten bij de SCAG. Klik hier voor meer info: https://www.scag.nl


Bereikbaarheid:

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Spreek een bericht in, gebruik WhatsApp (0031620055434) of stuur een mail.


In geval van nood: neem contact op met uw huisarts.


Mocht ik plots door ongeval of overlijden niet meer bereikbaar zijn, kan u terecht bij volgende personen:

Voor cliënten van De Nieuwe Maan: Lien Vandenbroecke www.praktijkdenieuwemaan.be

Voor cliënten van PPHD: www.pphd.nl

Overige cliënten: Anne-Geertje Wouterse www.psychologenpraktijk-in-balans.nl